Geachte mevrouw, meneer,

Met grote verwondering volgen wij hier in Zuid-Limburg de discussie in Noord- en Midden Limburg met betrekking tot de financiering -en daarmee het voortbestaan- van de regionale VVV. Het is bijna onvoorstelbaar hoe groot dan kennelijk tóch de verschillen kunnen zijn tussen het denken van overheden in één provincie, meer specifiek tussen de overheden in Noord-Limburg aan de ene kant en de overheden in Zuid-Limburg aan de andere kant.

In Zuid-Limburg zijn vrijwel alle gemeenten ervan overtuigd, dat toerisme een van de speerpunten van beleid is, waarbij zelfs kleine en zwaar geïndustrialiseerde gemeenten actief hun kansen op dat punt grijpen en daar ook in investeren. ‘Het eigen kerktoren denken’ komt daarbij in Zuid-Limburg met betrekking tot toeristisch beleid en de toeristische marketing vrijwel niet voor. Er is in Zuid-Limburg sprake van het sterke collectief besef dat je anno 2005 binnen het grote toeristische geweld van deze wereld geen speler meer bent als gemeente -of als groepje gemeenten- alleen, en dat je uitsluitend via brede samenwerking met je regionale buren op de langere termijn resultaten boekt. De Zuid-Limburgse gemeenten zetten hun 2 regionale VVV’s dan ook op tal van fronten in om voor hen projecten te trekken en zien hun VVV’s als belangrijke partners op weg naar een sterke toeristische toekomst voor zowel hun gasten als voor hun vrije tijd minnende inwoners. Duidelijke collectieve meerjaren prestatieafspraken bevestigen die lijn.

Kijkend naar onze stabiele samenwerking met onze overheden hier in Zuid-Limburg vragen wij ons in dit deel van onze provincie dan ook af of men zich in het Noorden wel realiseert wat men op het punt staat om te verliezen?

Noord- en Midden Limburg

Wie gaat straks namelijk de gast enthousiast maken om naar Noord- en Midden Limburg te komen? Wie gaat de informatie verzamelen over alles wat er in dat gebied te doen is? Wie houdt dan bij wat al die lokale verenigingen, ondernemers, heemkundeorganisaties, natuurorganisaties en dergelijke organiseren? Wie voert al die gegevens in een databank in en leidt dat door naar dé website die de toerist bezoekt, namelijk die van de VVV? Wie levert straks richting kranten en andere media informatie aan over wat er te doen is in de regio, zodat deze ook hun evenementen kalenders up to date hebben? Wie houdt die databank up to date gebruikmakend van de nieuwste ICT technieken? Wie maakt van al die data mooie brochures? Wie staat die tienduizenden gasten en inwoners met vragen over vrije tijd te woord via de telefoon? Wie ontvangt al die honderdduizenden gasten, zowel inwoners als toeristen, die nu nog alle VVV infopunten inlopen? Wie beantwoordt die tienduizenden e-mailtjes die jaarlijks van gasten en inwoners binnenkomen met tal van vragen over ‘wat er te doen en te zien is’? Wie beheert het regionale toeristische foto- en film archief waar reisorganisaties, scholen en journalisten uit putten? Wie ontwikkelt themaroutes en themaproducten, zoals de mooie aspergecampagnes? Wie maakt de samengestelde arrangementen? Waar kunnen de gasten terecht met klachten over dit en over dat? Wie ondersteunt verenigingen en evenementen organisaties bij de toeristische marketing van hun evenement zoals bijvoorbeeld jullie prachtige Klassiek op Locatie Wie werft en begeleidt journalisten die iets willen met Noord- en Midden Limburg? Wie ontwikkelt wandel- en fietsroutes? Wie verzamelt data over toeristisch-recreatieve ontwikkelingen en leidt die door naar het Kenniscentrum Zuid-Nederland? Wie trekt straks die grensoverschrijdende toeristische projecten die op stapel staan? Wie zorgt er dan voor dat er goed toeristisch informatiemateriaal bij de verblijfsaccommodaties ligt, zodat deze hun gasten goed kunnen informeren over wat er te doen is? Wie vult de regionale Uitkrant met informatie over wat er te doen is? Wie denkt mee met al die toeristische projecten die er lopen en nog gaan lopen, zoals de Floriade? Wie levert informatie over het gebied aan bij uitgevers van toeristische reisgidsen? Héél veel zaken, kortom, die lang niet altijd zichtbaar zijn, maar die als een soort kruipolie de toeristische machine wél draaiende houden. En waar kunnen de inwoners straks terecht voor hen zo gewilde VVV-bonnen, bioscoopbonnen, theatertickets en dergelijke? Deze artikelen zijn namelijk verbonden aan het licentie merk VVV en kunnen niet door ‘derden’ verkocht worden. Dus ‘weg VVV Noord& Midden Limburg’ betekent ‘weg VVV producten in Noord- en Midden Limburg’…

Kortom: weet men daar in het Noorden wel hoe groot het gat is dat straks gaat ontstaan als die VVV er inderdaad niet meer is?  …Waarschijnlijk niet. En wie gaat straks in dat gat springen? Waarschijnlijk niemand. Immers, er valt geen geld mee te verdienen… Dus wat wordt het scenario? Na één of twee jaar géén VVV gaan ondernemers morren omdat ze omzetten zien wegvloeien naar Zuid-Limburg. Immers, de Limburgse media campagnes gaan gewoon door, maar dan zonder internet doorklik faciliteit naar Noord-Limburg, waardoor Zuid-Limburg alles inpikt. Verenigingen klagen omdat ze de info over hun evenementen nergens meer kwijt kunnen en uiteindelijk omzet aan de tap mislopen. En, inwoners klagen omdat ze niet meer weten wat er te doen is en ze diverse VVV diensten niet meer beschikbaar hebben… En vervolgens proberen de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten weer een nieuwe VVV op te tuigen, wat het tienvoudige zal gaan kosten dan wat de jaarlijkse bijdrage aan de huidige VVV had gekost, gewoonweg omdat ze een hele bestaande infrastructuur in één ogenblik van onoplettendheid simpelweg hebben laten verdwijnen…

Weet dus wat je verliest vóórdat je het verliest.

Met vriendelijke groeten,

mede namens Marcel Knols, Algemeen Directeur van VVV Maastricht,

Anya Niewierra, Algemeen Directeur VVV Zuid-Limburg